Bez kategorii

Osoby bliskie poszkodowanego będą mogły dochodzić zadośćuczynienia za zerwanie więzi z poszkodowanym

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął trzy Uchwały o następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (III CZP 69/17, III CZP 60/17, III CZP 36/17). Powyższe trzy Uchwały Sądu Najwyższego torują drogę dla zupełnie nowego typu roszczeń. Osoby bliskie poszkodowanego będą mogły bowiem wystąpić z […]

Czytaj dalej

Bernard Lech członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników

Z przyjemnością zawiadamiamy, że założyciel Kancelarii, adwokat Bernard Lech został w dniu dzisiejszym  członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników. Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników z siedzibą w Berlinie zostało założone w 1990 roku. Do najważniejszych celów statutowych stowarzyszenia należy poszerzanie wiedzy o polskim, niemieckim oraz europejskim prawie oraz krzewienie dobrych stosunków pomiędzy prawnikami Polski i Niemiec.

Czytaj dalej