Uncategorized

Osoby bliskie poszkodowanego będą mogły dochodzić zadośćuczynienia za zerwanie więzi z poszkodowanym

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął trzy Uchwały o następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (III CZP 69/17, III CZP 60/17, III CZP 36/17). Powyższe trzy Uchwały Sądu Najwyższego torują drogę dla zupełnie nowego typu roszczeń. Osoby bliskie poszkodowanego będą mogły bowiem wystąpić z […]

Czytaj dalej

Advocate Bernard Lech admitted to the German-Polish Lawyers Association

We are pleased to announce that the founder of the Law Firm, attorney Bernard Lech, has today become a member of the German-Polish Lawyers Association. The German-Polish Lawyers Association, based in Berlin, was founded in 1990. The most important statutory goals of the association include expanding knowledge about Polish, German and European law as well as promoting good relations between Polish and German lawyers.

Czytaj dalej