Osoby bliskie poszkodowanego będą mogły dochodzić zadośćuczynienia za zerwanie więzi z poszkodowanym

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął trzy Uchwały o następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu (III CZP 69/17, III CZP 60/17, III CZP 36/17). Powyższe trzy Uchwały Sądu Najwyższego torują drogę dla zupełnie nowego typu roszczeń. Osoby bliskie poszkodowanego będą mogły bowiem wystąpić z roszczeniem o zadośćuczynienie, w sytuacji w której na skutek pozostawania przez poszkodowanego w stanie wyłączającym lub w bardzo znaczącym stopniu ograniczającym samodzielną egzystencję (tzw. stan wegetatywny), utracą możność realizowania z nim kontaktów.

W obliczu podjętych uchwał nie sposób nie zauważyć, że skala potencjalnych roszczeń zarówno wobec sprawców szkody jak i wobec ubezpieczycieli OC może być ogromna. Nie bez znaczenia dla skali tych roszczeń jest fakt, iż maksymalny termin przedawnienia dla roszczeń o zadośćuczynienie wynosi aż 20 lat.

Share
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *